Het gebruik van thermografie in de petrochemische industrie

Bij het transport van grote hoeveelheden gasvormige of vloeibare chemicaliën door pijpleidingen
is de kwaliteit van de pijpleidingisolatie van vitaal belang voor een optimale werking van het systeem. Lekkages moeten koste wat het kost vermeden worden; dit is niet alleen beter voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Inspecties met infraroodcamera's helpen bij het
detecteren van lekkages. 

 

Het opsporen van de lekkages is niet alleen uit financieel oogpunt van belang. Uiteraard is het beperken van energieverlies momenteel een belangrijk item, zowel uit financieel als milieuoogpunt, maar ook veiligheid is een belangrijke factor. Bij slechte isolatie kan het oppervlak van de pijpleidingen gevaarlijk heet worden. 

 

De toepassing van infraroodcamera's bij de inspectie van pijpleidingisolatie is niet nieuw. Wij
maken echter ook de berekening van de exacte hoeveelheid energieverlies voor ieder afzonderlijk isolatieprobleem. 


Vaak terugkerende opdrachtgevers zijn:
- Isolatiebedrijven
- Petrochemische bedrijven
- Installatie eigenaren