Wat is Thermografie?

Thermografie betekent het vastleggen van warmtebeelden. We doen dit met een infraroodcamera. Ieder object met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt infrarode straling uit. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de uitgezonden hoeveelheid infraroodstraling. Het menselijk
oog kan dit niet waarnemen, omdat het min of meer blind is op deze golflengte. De infrarood-
camera kan dit wel.

 

In een thermogram registreert de camera de straling en zet dit om in kleuren. Vaak hebben
koude punten hierop een blauwe kleur en warmere punten (de hotspots) een rode kleur. De hotspots zijn meestal een indicatie van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen. Dankzij de thermografie worden op die manier
gebreken, gevaren of zwakheden in installaties, panden en constructies zichtbaar.

De voordelen van thermografie
- Veiligheid: u heeft snel een betrouwbaar beeld van defecten
- Kostenbesparing: door preventief onderhoud heeft u naderende problemen vroegtijdig in beeld
- Tijdbesparing: u kunt gericht onderhoud doen
- Voordeligere verzekeringspremie: ze adviseren u vaak een periodieke inspectie te laten doen

In deze sectoren zetten wij thermografie in:
- Bouw
Elektrotechniek
- Industrie
- Klimaat
-
 Luchtvaart